Naše ambulance poskytuje specialisovanou lékařskou péči v rozsahu oboru všeobecná chirurgie, traumatologie. Provádíme menší operační výkony typu odstranění znamének, bradavic, lipomů, cyst a dalších kožních lesí. Výkony jsou hrazeny ze zdravotního pojištění, vyjma kosmetických indikací. Jsme smluvním zařízením všech zdravotních pojišťoven. Dále provádíme diagnostiku v oblasti zažívacího traktu, oesophagogastroduodenoskopie vč. možnosti odběru tkání k histologickému vyšetření a diagnostiky ev. positivity Helicobacter Pylori. Toto vyšetření je prováděno v lehké analgosedaci což je aplikace tlumivých látek a analgetik nitrožilně za účelem lepší tolerance. V rámci kosmetické chirurgie aplikujeme Botulotoxinu /firemní název Dysport/ za účelem vyhlazení vrásek. Viz též botulotoxin << upravit url na hostingu. Nově též používáme kvalitní terapeutický biostimulační LASER k léčení úponových bolestí typu tenisový loket, ostruha kosti patní, bolesti ramenního, hlezenního kloubu jak poúrazové, tak chronické.

 V prostorách Domu zdraví Mikulov Svobody 220/2 péči poskytuje náš tým ve stejném složení od roku 1998.

MUDr. Miloš Albrecht absolvent MU Brno 1989, atestace v obou chirurgie, specializační způsobilost MZ v oboru chirurgie, funkční licence ČLK v oboru gastroenterologie, urgentní medicína, členství: Lékařská komora, Česká gastroenterologická společnost JEP, Česká lékařská společnost JEP.

Paní Marie Čičmancová diplomovaná sestra v režimu dlouhodobého vzdělávání sester s dlouholetými zkušenosti v oboru ambulantní chirurgie a gastroenterologie.

Ceník výkonů

Administrativa

Lékařská zpráva pro pojišťovnu                                                                                         Cena 250,-

Posudek o bolestném                                                                                                          Cena 200,-


Lékařské výkony nehrazené zdrav. pojišťovnami

Aplikace injekce nebo očkovací látky na vyžádání pacienta                                         Cena 100,-


Kosmetické výkony – odstranění znamének a jiných kožních útvarů (vyjímečně nehrazené zdrav. pojišťovnami – jiná než zdravotní indikace)

Dle povahy, lokalizace a velikosti ložiska                                                                          Cena 250,-  až 500,-

Aplikace piercingu                                                                                                                 Cena 250,-


Botox- odstranění mimických vrásek

Vráska mezi obočím                                                                                                             Cena 1800,-

Vráska mezi obočím + vrásky na čele                                                                                Cena 4200,-

vrásky okolo očí                                                                                                                     Cena 1800,-

* Další lokality individuálně po domluvě s lékařem


Odstranění nadměrného pocení – hyperhidrosis

Podpaží (obě)                                                                                                                        Cena 6000 – 8000,- dle ošetřené plochy

* Další lokality individuálně po domluvě s lékařem-podle rozsahu ošetřované plochy (dlaně, obličej atd.)