Chirurgická ambulance Brno-Kohoutovice na Libušině třídě 4 nabízí pacientům od dubna novou diagnostickou metodu, vyšetření mateřský znamének neboli pigmentových névů pomocí celotělového skeneru DermoScan X2.

Cílem vyšetření je diagnostika nebezpečného kožního nádorového onemocnění, maligního melanomu. Pro úspěšnou léčbu maligního melanomu je nutná jeho včasná diagnostika a následující chirurgické odstranění. Obojí nyní naše chirurgická ambulance našim pacientům nabízí.

Jak se obvykle postupuje při vyšetřování a odstraňování névů?

Pokud má pacient několik névů na těle, tak je možné každý z nich vyšetřit, například kožním lékařem nebo digitálním dermatoskopem a podezřelá znaménka chirurgicky odstranit. Po odstranění znaménka se toto pošle do laboratoře, kde je vyšetřeno patologem pod mikroskopem a je stanovena přesná diagnosa. Tedy pouze patolog mikroskopickým vyšetřením odstraněného névu může říci s naprostou jistotou, zda se jedná o maligní melanom. Všechna ostatní vyšetření jen s různým stupněm přesnosti napomáhají k vyhledání podezřelých névů určených k chirurgickému odstranění a následnému histologickému vyšetření.

Co když má člověk na těle névů 20, 50 nebo 100?

Vyšetření většího množství névů může být samozřejmě technicky obtížné až nemožné. Pro tyto případy je vhodná metoda celotělového digitálního skenování v určitých časových periodách a následné vyhodnocování pomocí počítačového programu. Pacient je oskenován skenerem zepředu, zezadu a z obou boků, počítač si zapamatuje a uloží do paměti polohu, vzhled a další charakteristiky neomezeného počtu névů. Pak přijde pacient po určité době, nejčastěji za rok, je znovu oskenován a počítač srovná stav současný a minulý a řekne, že například ze 100 névů dva změnily barvu, tvar nebo jinou charakteristiku a jsou tedy podezřelé. Tyto dva névy pak mohou být rovnou chirurgicky odstraněny a poslány na vyšetření patologem, nebo mohou být vyhodnoceny pomocí digitálního dermatoskopu nebo mohou být vyšetřeny dermatologem a podle výsledku těchto vyšetření jsou buď chirurgicky odstraněny, nebo ponechány a dále sledovány.


Jak probíhá vyšetření celotělovým skenerem?

Průběh vyšetření je podobný focení u fotografa. Trvá asi 15 minut. Pokud následuje vyšetření některých vybraných névů digitálním dermatoskopem, pak je délka vyšetření závislá od počtu vyhodnocovaných névů. V případě, že je některý névus vyhodnocený jako indikovaný k chirurgickému odstranění, tak si pacienta objednáme k excisi v lokální anestezii, což je zákrok plně hrazený ze zdravotního pojištění a tedy bezplatný. Cena za celotělový digitální sken je 500,- Kč. Některé zdravotní pojišťovny v rámci svých preventivních programů hradí pacientům do určité výše náklady vynaložené na toto vyšetření. Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům na přístroj a zdravotním benefitům plynoucích z vyšetření je to částka přiměřená. Zatím je tento přístroj v českých zdravotnických zařízeních spíše vzácností.


Co se děje, když patolog odstraněný névus diagnostikuje jako maligní melanom?

Pak je pacient odeslán většinou prostřednictvím kožního lékaře k „melanomové komisi“, která působí v Masarykově onkologickém ústavu Brno, známém jako „Žlutý kopec“. Zde je skupinou odborníků z různých oborů rozhodnuto o dalším postupu, tedy zda je nutný radikálnější chirurgický zákrok nebo jiná nechirurgická onkologická léčba. Naše chirurgická ambulance spolupracuje při diagnostice a léčbě kožních onemocnění s dermatologickou ambulancí MUDr. Zatloukalové v městské části Brno-Bystrc.

Jak je možno se na vyšetření celotělovým skenerem objednat?

Zatím telefonicky na čísle 511 200 913 nebo 547 250 435, internetový objednávkový systém nyní připravujeme.